Michael Sandin

Michael har under många år innehaft olika ledande befattningar i Staffanstorps kommun och Region Skåne. Han har därigenom en mycket bred erfarenhet av den offentliga sektorns skiftande och ofta mycket komplexa verksamheter.


Michael har också mångårig erfarenhet av styrelsearbete i såväl offentligägda som privatägda bolag, samt i styrelser för ideella organisationer och stiftelser.

 

Som kommunalråd och kommunstyrelseordförande i Staffanstorps kommun har Michael i 10 år haft ansvaret att leda en offentlig organisation med ungefär ettusen medarbetare och en omsättning på en miljard kronor. Kommunen har under Michaels ledarskap bedrivit ett omfattande förändringsarbete innebärande bland annat en helt ny budget- och styrprocess, konkurrensutsättning av huvuddelen av den kommunala verksamheten, och framtagande av ett strukturerat program för tillväxt.


Som Regionråd arbetade Michael därefter med omstrukturering av den Skånska sjukvården med tydligt focus på effektivisering och kostnadsreduktion.


Michael driver sedan drygt 20 år en redovisningsbyrå i Malmö. Därigenom har han stor erfarenhet av att bistå små och medelstora företag inom vitt skilda branscher med rådgivning såväl när det gäller frågor beträffande redovisning, ekonomi och skatter, som företags ledning och organisation. Men även av att starta, avveckla och omstrukturera företag och koncerner liksom företagsförvärv av avyttringar.

SENIOR PARTNER

michael.sandin@bizdevnet.se

+46 709 35 12 47

© Copyright 2018. All Rights Reserved.

KONTAKTA OSS

Stortorget 17, 211 21 Malmö, Sweden

info@bizdevnet.se

Box 4107, 203 12 Malmö

Tel: 040-23 20 02

FÖLJ OSS

LinkedIn

PROFIL

Vi som konsulter har en stor erfarenhet att i operativa positioner leda och ta ansvar för förändringsprocesser. Vårt fokus är på de delar som ofta är eftersatta såsom implementering och förankring i verksamheten, där vi sätter organisationens individer i centrum. Vi tar ansvar för att planer blir verklighet och resultat uppnås.